888

New Year

Výstava má za cieľ predstaviť rôznorodé prístupy a postoje autorov k duchovnej problematike vo výtvarnom umení.

Kurátori výstavy:
Peter Berko 0949 422 370, berkowsky@gmail.com
Zuzana Mitrová 0911 156 733, atelier@gauchere.com

Kameň v architektúre

New Year

Kameň v architektúre, historické brány a dvere, českí architekti na východnom Slovensku

Organizátor: Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci s Archima.s.r.o.

KVÁDER JE PEKNÝ

New Year

„KVÁDER JE PEKNÝ“

Organizátor: Archima.s.r.o.

Partner výstav

    image 01