Kameň v architektúre

Image

Kameň v architektúre, historické brány a dvere, českí architekti na východnom Slovensku

Organizátor: Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci s Archima.s.r.o.

Partner výstavy