Výstava ARCHIKULTÚRA 2015

Image

V rámci projektu môžte v našej Creative design gallery na Štefánikovej 24 počas pracovných dní od 9.00hod do 16.00hod.môžte zúčastniť na :
-výstave architekta Olega Šuka v projekte STARONOVÉ PRÍBEHY
- vernisáži výstavy slovinského ateliéru OFIS Architekti dňa 30.04.2015 o 16.30.hod . ktorá potrvá až do konca mája 2015.

Sedmý ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2015, je přehlídka zaměřená na architektonická témata v tom nejširším pojetí a navazuje na předchozí ročníky festivalu, který se v létech 2009 až 2012 konal pod názvem Architecture Week Ostrava.

Cílem předsevzetí je, podobně jako tomu je v dalších evropských městech (Londýn, Barcelona, Berlín, Oslo, Vídeň, Budapešť, Praha, atd.), přiblížit moderní a současnou architekturu široké veřejnosti. Výstavy, přednášky, diskusní fóra, promítání filmů či procházky za architekturou dávají příležitost všem zájemcům rozšířit své poznatky o práci architekta, problémech výstavby a možnostech jejich řešení, seznámit se s architektonickou historií nejen města Ostravy, ale porovnat úroveň jejího dalšího rozvoje s aktuálním děním v této oblasti ve světě. Specifikem a předností Moravskoslezského regionu je jak jeho multikulturní prostředí, které se na trojmezí České, Slovenské a Polské republiky nabízí, tak jeho bohatá historie. Cílem festivalu je prezentace urbanismu, architektury, designu a umění, poučnou, inspirativní ale i zábavnou formou, jde o uvědomění dopadu a vlivu těchto oblasti lidského konání na lokálně a současně globálně pojímaný životní prostor člověka.

Občianske združenie Rutenicart

Partner výstavy

Články