cenník objednávka

prenájom priestorov na zorganizovanie firemných akcií, školení, krátkodobých a dlhodobých výstav (10-12 eur/m2/mesiac)

k dispozícií je výstavná sieň 150m2 vrátane doplnkových priestorov (sklady, sociálne zariadenia..)

rokovacia miestnosť pre menšie skupiny

plocha na stálu (1.ročnú) expozíciu – materiálová knižnica

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky
Kontakt
Meno a priezvisko
Kontaktný email
Kód z obrázku
Typ akcie prenájom priestorov na krátkodobú expozíciu
prenájom priestorov na dlhodobú expozíciu (cena 10-12 eur/m2/mesiac)
prenájom rokovacej miestnosti
prenájom priestorov na stálu (1.ročnú) expozíciu
Požadované obdobie prenájmu
  Deň Mesiac Rok
Od
Do
Organizácia rautu catering
počet účastníkov
miestne média
návrh a rozposlanie pozvánok
prenájom audiotechniky (projektor, osvetlenie, ozvučenie..)
reklama ( na fasáde, v predzáhradke, vstupné dvere..)
Iné požiadavky