CE-ZA-AR 2014

Image

Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách za profesionálny výkon ‐ zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, s cieľom podporiť svojich členov ‐ architektov v prezentácii ich tvorby a zároveň priblížiť význam architektúry a umeleckú hodnotu zrealizovaných diel verejnosti. Medzinárodná porota v zastúpení Arch. DI. M.Arch. Marlies Breuss (architektka, Rakúsko), Ing. arch. Martina Jančoka (architekt, SR), DPLG. Maxime Enrico (architekt, Francúzsko), Ing. arch. Michala Kuzemenského (architekt, ČR), Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (architekt, ČR), Mag. art. Ivana Ostrochovského, Artd. (producent, režisér, SR), a Ing. arch. Petra Vitka (architekt, SR) vybrala z celkového počtu 101 prihlásených diel 23 postupových semifinálových diel. Na základe osobnej obhliadky porota napokon zvolila 17 nominácií v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér. Víťazi cien v jednotlivých kategóriách budú vyhlásení 8. októbra 2014 v priestoroch Starej Tržnice. Priamy prenos si môžete pozrieť na RTVS o 20:00 hod. Jedno z víťazných diel sa dostane aj medzi nominácie na prestížnu Cenu Európskej Únie Mies van der Rohe Award. Po slávnostnom vyhlásení víťazov v šiestich kategóriách 8. októbra 2014, Slovenská komora architektov prezentuje všetky prihlásené diela formou putovných výstav po celom Slovensku. V rámci prezentácie v regióne východného Slovenska Vás pozývame do Creative Design Gallery v Prešove, kde sa bude konať 16. októbra 2014 slávnostná vernisáž výstavy a výstava potrvá celý nasledujúci mesiac. Prihlásené diela, nominácie a fotografie víťazných diel sú zverejnené na stránke http://ce-za-ar.sk/. Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská komora architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava, www.komarch.sk