Výstava VERSUS ...

Image

Dňa 11.12.2014 o 17:00 sa v priestoroch CREATIVE DESING GALLERY na ul. Štefánikovej 24 v Prešove uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy výstupov z projektu versus 2014. Svoje práce predstavia: Slavomír Capek, Tatiana Bachurová, Katarína Ilkovičová a Michaela Zakuťanská, Ivan Herényi, Pavol Čejka, Patrik Čech, Iveta Gal Drzewiecka. Žánrovo je zastúpená grafika, maľba, komiks, objekt, fotografia, kresba.

Súčasťou vernisáže bol koncert prešovskej rock´n´rollovej skupiny Satin Lead, v zostave Ľuboslav Petruška, Tomáš Urban, Peter Horváth a Radoslav Hanzel.

Projekt versus s podnázvom „Folk elements in the modern art“, teda ľudové prvky v modernom umení, je dlhodobá aktivita z dielne Občianskeho združenia Rutenicart. Jeho cieľom je prehĺbiť konfrontačný priestor pre súčasných slovenských umelcov, viažuci sa na tradície a dedičstvo slovenského ľudového umenia. Výsledkom by teda malo byť spopularizovanie ľudového umenia v dobe, keď si už evidentné odkazy z minulosti, množstvo tradičných prvkov, ktoré sa v súčasnom umení nachádzajú, prestávame všímať a uvedomovať. Projekt chce znovuobjaviť zabudnuté bohatstvo tvorivej činnosti anonymných predkov a prostredníctvom umeleckej tvorby súčasných autorov ho šíriť ďalej tak v slovenských, ako aj medzinárodných súvislostiach.

Občianske združenie Rutenicart

Partner výstavy

Články