CE-ZA-AR 2012

Image

CE-ZA-AR 2012

spojenú s odovzdávanímm diplomov autorom ocenených a nominovaných diel prihlásených do súťaže CE-ZA-AR 2012, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 13. decembra 2012 o 17:00 hod. v Prešove, vo výstavých priestoroch Creative design gallery, na Štefánikovej ulici č. 24.. Výstava potrvá do 31.januára 2013.