This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Creative design gallery

je priestor kde chceme prezentovať kvalitný design, architektúru a moderný životný štýl. S myšlienkou založiť galériu architektúry a designu prišiel Ing.arch. Peter Marcinko, ktorý takýmto spôsobom chce prispieť k popularizácií moderného dizajnu a architektúry v regióne východného Slovenska. Platforma na prezentáciu, porovnávanie sa a diskutovanie je hlavná idea zámeru. Lebo kvalitný design má obrovský vplyv na úspešnosť miestnej produkcie, na presadenie sa v konkurencii a ako taký aj na rozvoj regiónu. “Musíme upriamiť pozornosť na tento fenomén ak chceme byť prirodzenou súčasťou európskeho kontextu. A máme nato predpoklady, historické korene aj schopných a nadaných tvorcov.“

  • prenájom priestorov na zorganizovanie firemných akcií, školení, krátkodobých a dlhodobých výstav
  • k dispozícií je výstavná sieň 150m2 vrátane doplnkových priestorov (sklady, sociálne zariadenia..)
  • rokovacia miestnosť pre menšie skupiny
  • plocha na stálu (1.ročnú) expozíciu – materiálová knižnica
Pozývame Vás na výstavu
Image 1
Výstava ARCHIKULTÚRA 2015/ 30.apríl 2015
Creative design gallery sa stala partnerom projektu ARCHIKULTÚRA 2015.

Novinky
Image 2 Otváracie hodiny pondelok - piatok: 10:00 - 16:30
obedňajšia prestávka: 12:30 - 13:30
Image 4 facebookCreativeDesignGallery
na facebooku.
Partneri
image A-SICE s.r.o.,
image Archima s.r.o.
image _