ARCHIDEU

Image

V priestoroch Creative Design Gallery v Prešove sme 01. februára 2013 zorganizovali prvý odborný seminár „ARCHIDEU“ ARCHITEKTÚRA – DESIGN – URBANIZMUS.

Počas dopoludnia sa odprezentovalo 20 výrobných a obchodných firiem v témach: mestský mobiliár, detské ihriská, osvetlenie, novodobé materiály a technológie v oblasti stavebníctva, ...
Prednášky si vypočulo 48 starostov, primátorov a zástupcov stavebných úradov z prešovského regiónu, ktorí hodnotili odborné stretnutie nasledovne:

„Precízne zorganizované podujatie. Som vďačný za sprístupnenie informácií a množstva prezentačného materiálu. Výborná atmosféra a úroveň prednášok.“ starosta obce Rožkovany, Mgr. Poklemba Miroslav

„Tento spôsob získavania kontaktov je podľa môjho názoru vynikajúci a do budúcnosti určite privítam takého stretnutia znova. Ďakujem.“ starosta obce Šarišské Sokolovce, Ing. Mikolaj Daniel, PhD.

„Časové nastavenie jednotlivých prednášok je veľmi efektívne, čím sa získa pri takom počte prednášajúcich viac informácií. Efektívne, kvalitne na vysokej profesionálnej úrovni zvládnutá konferencia.“ prednostka Krajského stavebného úradu Prešov, Ing. Marcinková Andrea

Využite príležitosť dostať sa do povedomia starostov, primátorov a zástupcov stavebných úradov na týchto odborných podujatiach v mestách:

Nitra hotel Mikado**** - 22.02.2013

Žilina hotel Slovakia*** - 06.03.2013

Košice hotel Yasmin**** - 13.03.2013

Banská Bystrica hotel LUX*** - 26.03.2013

Partner výstavy