ARCHIDEU

Image

Spoločnosť Archima s.r.o.- Creative design gallery v spolupráci s RVC Prešov , Slovenskou komorou architektov a spoločnosťou A-SICE s.r.o., pripravili odbornú konferenciu na tému: ARCHITEKTÚRA-DESIGN-URBANIZMUS./ARCHIDEU/ Konferencia podporili  doleuvedené firmy, ktoré prezentovali sortiment produktov a služieb vhodný pre využitie pri architektonickom dotváraní našich miest a obcí.

„Pripravili sme akciu , kde si starostovia a primátori mohli vymeniť svoje skúsenosti, spoznať obchodných partnerov ,dozvedieť sa o metodike územného plánovania , o alternatívnych spôsoboch  využitia s prestárleho stavebného fondu, či o trendoch pri budovaní fit parkov, úpravách verejných prestranstiev a pod.

Ing.arch. Viktor Malinovský hovoril o problematike architektonických súťaží , Ing.arch.Vladimír Ligus o metodike a novinkách v územnom plánovaní .

Na záver sa uskutočnila prednáška Ing. arch. Petra Marcinka o moderných trendoch v európskej architektúre spojená s premietaním výnimočných architektonických diel z krajín západnej Európy.

Zároveň bola účastníkom sprístupnená výstava najlepších architektonických diel na Slovensku ocenených v súťaži CE. ZA. AR 2012 ,ktorá bola v priestoroch galérie prístupná od decembra 2012.

V prípade záujmu o účasť na ďalších akciách tohto typu sa informujte na archideu@archima.sk .

Ing.arch:Peter Marcinko
Archima s.r.o.- prevádzka- Creative design gallery